Maandelijks archief: juli 2013

Trends voor de (Nederlandse) overheidscommunicatie

Detail uit de site PubliekeVeranderaars.nl

Prikkelende lectuur voor op het goudgele strand van Ameland: “Doe-democratie, massa’s media, factchecking, zelfredzaamheid, andere bestuursstijlen, open data en consuminderen. Een willekeurige greep uit 37 trends in de maatschappij en in het communicatievak” die de Nederlandse Rijksoverheid relevant acht voor de overheidscommunicatie bij onze Noorderburen en om die reden in een rapport samenvatte “ter inspiratie en om de discussie te voeden. […] Veel trends gaan langer terug; andere zijn vooral voorspelling voor de komende jaren. De trends zijn in kaart gebracht via deskresearch en expertinterviews. […] Samenstellers van het rapport zijn Rita Timmerman (onderzoeksadviseur bij de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken) en Jeanine Mies (MIES / tekst en training).” U vindt de pdf van het rapport via http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/27/deel-je-rijk-relevante-trends-voor-overheidscommunicatie.html ; de managementsamenvatting staat op blz. 7 en lijst zeven clusters van trends op:

Lees verder

Getagged

’t 4e groot gemeentelijk communicatie-onderzoek

Dia 85 over participatie uit het 4e groot gemeentelijk communicatie-onderzoek van Goubin & Kint (GGCO4 2013)

Voor de vierde keer sinds 1997 organiseerden de opleiding Marketing en het onderzoekscentrum Memori (Thomas More hogeschool) een grootschalige bevraging van de gemeentelijke communicatiediensten in Vlaanderen. Eric Goubin en Els Kint presenteerden de resultaten van het vierde groot gemeentelijk communicatie-onderzoek op 3 juni 2013. U kunt zowel een synthesenota (484 kB) als het grafiekenrapport (1,2 MB) als pdf downloaden ; kijk bv. ’s snel naar dia’s 85 (hierboven hernomen), 91 en 101 …

Uit “GGCO4” komt duidelijk naar voor hoe de lokale communicatiediensten en de communicatie-ambtenaren er uit zien – meer daarover op de site van Kortom – of hoe het zit met hun huisstijl of baselines (dia’s 70-76 van de presentatie). Wij vonden vooral de evolutie in het (lokale) mediagebruik (§5) en de algemene evoluties (§8 van de nota) interessant:

Lees verder

Getagged , ,
<span>%d</span> bloggers liken dit: