Maandelijks archief: november 2013

Real-time relevantie

Eerste dia van www.slideshare.net/tomhimpe/in-the-moment-the-art-of-realtime-campaigning (Tom Himpe 2013-11-13)

(Deze blogpost was oorspronkelijk hiermee geïllustreerd, en dat was beter, maar ik recupereerde dat beeld hier, en moest dus een ander beeld vinden voor deze post.)

Baanbrekend boek! En uitzonderlijk interessante artikels in Pub magazine, een vaste waarde in de vakpers. Het nummer tien van deze jaargang (2013-10-17) draait rond big data, data mining en real time marketing, en bulkt van de opvallende, inspirerende quotes. Hoewel ze vaak slaan op cutting edge bedrijven in de profitsector, zijn ze opnieuw mutatis mutandis interessant. Het gaat immers om organisaties die de norm stellen qua consumer experience – een gebruiksgemak dat de burger gewend zal worden en na verloop van tijd ook zal verwachten van non profit dienstverlening. Drie invalshoeken:

Lees verder

Getagged ,

Waar aan te denken bij e-mailings

Mindmap over e-mailetiquette van Rajiv Kumar Luv

Mindmap over e-mailetiquette van Rajiv Kumar Luv

We worstelen allemaal met e-mail, wereldwijd, en dat zal nog even duren. Het internet bulkt alleszins van de tips om er beter mee om te gaan. Wij gingen op zoek naar een specifieke tips voor e-mailings, los van het direct marketing métier in het algemeen, en vonden er al snel een heel aantal:

Lees verder

Getagged

Fons Van Dyck over Facebookfans, user generated content en de duurzame consument

Kaft van het boek van Fons Van Dyck "Reclame dood of levend - strategische antwoorden voor marketeers en managers" (Lannoo Campus 2013, ISBN 9789401408141 )

Fons Van Dyck schreef met Reclame dood of levend – strategische antwoorden voor marketeers en managers (Lannoo Campus 2013, ISBN 9789401408141 ) een veelgeprezen boek dat in de eerste plaats gericht is op mensen in het reclamevak en de marketing biz. Van Dyck verwijst systematisch naar diverse vormen van onderzoek en schetst zo zeer gedegen de huidige stand van zaken in het vak, of nuanceert tal van actuele topics (bv. de return on investment van reclame versus onderzoek & ontwikkeling). Op die manier biedt zijn boek mutatis mutandis ook nuttige observaties voor communicatieprofessonals in de non profit sector. Een drietal opvallende passages:

Lees verder

Getagged

Thought leadership in de branding

Thought leadership framework (2013) cf. http://events.adformatie.nl/eurib/thought-leadership.15065.lynkx

We hadden het hier al eerder over opinie maken en content marketing om het vakmanschap en de expertise in uw organisatie goed in de markt te zetten, of uw merkidentiteit goed te vertolken. Een thoughtleadershipstrategie kan daarin ook nuttig zijn; dat gaat verder dan kennisdeling of curating content. Voor een snelle maar degelijke introductie kunt u terecht bij het boekje Thought leadership. Vernieuwende inzichten en waardecreatie op het snijvlak van markt en maatschappijvan Mignon van Halderen, Kym Kettler-Paddock & Craig Badings in de Communicatie.serie van de Adformatie Groep (72 blz., 2013, ISBN 9789491560446). De Engelstalige versie van het boek is overigens als gratis e-boek (pdf) verkrijgbaar via de site van Badings, die ook een boek schreef met 140 prompts for designing and executing an effective thought leadership campaign“.

  • Wat is thought leadership? De drie auteurs definiëren het als “het uitdragen van een novel point of view dat stakeholders vernieuwend naar relevante thema’s laat kijken, met als doel ze betekenisvolle inzichten en oplossingen te bieden voor hun kwesties of problemen” (blz. 10+13).
  • Waarom thought leadership? “Product, prijs of identiteit […] bieden niet altijd meer het relevante, onderscheidende vermogen […] Klanten hebben steeds meer behoefte aan perspectieven en benaderingen die ze inspireren […] Organisaties spelen daarop in door op het vlak van ideeën het verschil te maken. […] Door middel van artikelen, white papers, presentaties en events proberen ze hun klanten ervan te overtuigen dat zij de vernieuwende inzichten en relevante kennis en expertise bezitten […] hun unique selling point. […] Maatschappelijke veranderingen hebben de laatste jaren in rap tempo plaatsgevonden […] In het licht daarvan hebben mensen steeds meer behoefte aan vernieuwende denkwijzen, benaderingen en oplossingen. Deze behoeften komen in verschillende lagen van de samenleving op. […] Of het nu de consument, medewerker, aandeelhouder of het publiek betreft, alle partijen verwachten tegenwoordig dat een organisatie meer levert dan alleen haar producten en diensten. De nadruk ligt op de vooruitstrevende rol die een organisatie speelt op het snijvlak van haar markt én de maatschappij. Organisaties staan voor de uitdaging hierop in te spelen en een thoughtleadershipstrategie biedt hiervoor een manier.” (blz. 13-17).

Lees verder

Getagged , , ,

Participatie: ’n vierde definitie

Procesarchitectuur voor het tot stand brengen (in 2012) van het Vlaams Jongerenpact 2020.

Procesarchitectuur voor het tot stand brengen (in 2012) van het Vlaams Jongerenpact 2020.

Participatie en interactieve beleidsplanning zijn hot. ’t Buzzword participatiesamenleving werd zopas uitgeroepen tot het Nederlandse woord van 2013 door de deelnemers aan een congres van het genootschap Onze Taal in Breda. En ook op het Kortomcongres op 2013-11-18 in Brussel ging het er meermaals over.

Stef Steyaert van Levuur (tevens initiatiefnemer en voorzitter van het Netwerk Participatie) bracht er een overzicht hoe de vlag participatie verschillende ladingen dekt, en sloeg ook een brug naar de praktijk. In zijn discours Participatie anno 2013: hoe echt interactief beleid realiseren? besprak hij met name de lessen die hij leerde uit verschillende processen waarin hij betrokken was, o.a. bij het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (viWTA, later IST), het Vlaams Jongerenpact (zie illustratie), Stadspiratie II, De Genks, de G1000 en De Lijn (nadien toegelicht door Astrid Hulshoven). Maar eerst doorliep hij vier verschillende definities van de term:

Lees verder

Getagged , , , ,
%d bloggers liken dit: