Maandelijks archief: juli 2014

Scrummen in de praktijk: hoe begin je eraan?

Projecten die aanslepen omdat ze als een harmonica worden uitgerokken over verschillende maanden, waarbij de focus zoek raakt omdat je zo onmogelijk “in de zone” kunt blijven? Energie die verloren gaat omdat de volgende vergadering pas over vijf weken kan doordat iedereen ook andere projecten heeft lopen? Derden die ondertussen niet worden geraadpleegd en daardoor pas aan het einde met fundamentele opmerkingen komen? En die niet begrijpen hoe het project zo lang kon duren zonder dat ze erbij werden betrokken? Herkenbaar?

We hadden het hier al eerder over sprinten & scrummen en over agile ontwerpen of wendbaar werken als antwoord op zulke problemen, ook als je geen sites of software bouwt. “Is scrummen duurder? Pieter Jongenius: ‘Onze ervaring is dat de kosten ongeveer gelijk zijn aan die in traditionele methoden. het resultaat echter wordt sneller behaald, heeft meer kwaliteit, je zet disciplines direct bij elkaar die anders ook aan hetzelfde project hadden gewerkt.’ In een scrummethode werken ze gefocust en intensief samen, met hoge snelheid, is men gezamenlijk verantwoordelijk. Gaandeweg al worden resultaten geboekt. De ervaring is dat er veel minder rework is: ‘Als er iets niet klopt, herstelt men dat meteen; de verificatie zit nu in het team en niet achteraf’.” (Bron: Douma’s artikel, zie verderop.)

Hoe begin je nu precies aan dat scrummen? Meer openheid creëren en je team organiseren volgens het model van een redactie volstaan daarom niet. We vonden iemand die de handschoen opnam in Godfried Knipscheer ; zijn belangrijkste inzichten: Lees verder

Getagged , ,

Hoe begin je aan een “mobile first” strategie?

Radicaal digitaal luidt het nu bij de Vlaamse overheid  (op blz. 11/167 van de gedrukte versie van het regeerakkoord dan wel p. 40/197 van de pdf van 1,5 MB). Anno nù wil dat zeggen: mobile first (maar daarom nog niet mobile native). Zie ook Maarten Reijgersberg in het online trendrapport van Wijs“In 2014 moet content toch echt wel geschikt zijn voor mobile. Maar er is nog een lange weg te gaan. Er is een verschuiving van techniek naar inhoud; dus niet alleen platformen technisch geschikt maken om op mobile te kunnen werken, maar daadwerkelijk met andere content komen op bijvoorbeeld mobiele websites. De enige juiste weg voor apps en websites is ‘mobile first‘. Dat gaat niet zo snel als marketeers zouden willen.”

Hoe begin je eraan? Eerst en vooral door na te denken over de strategische aanpak. Dado Van Peteghem beschrijft zes stappen in het hoofsdtuk “Mobile strategies” (blz. 12-15) van-deIAB-focus on mobile whitepaper van het Interactive Advertising Bureau (IAB) Belgium (2013-01, pdf van 4,9 MB). In vrije vertaling samengevat:

Lees verder

Getagged

Over de rollen tussen ‘de’ overheid en burgers, bedrijven & instellingen

Rollen volgens Renata Verloop in Frankwatching 2014-06-30

Begin 2014 schreef Rein van Gisteren een reeks prikkelende blogposts (pdf van 572 kB) over de wisselende rollen en tegenrollen tussen “de overheid” en “de burger”. Die golden daarbij als pars pro toto voor tal van overheden enerzijds en voor alle mogelijke burgers, bedrijven of andere organisaties anderzijds. Lees verder

Getagged

Tips voor verandercommunicatie

Continuous Change Cycle

“De gedachte is vaak: gooi er nog maar wat communicatie tegenaan, dan gaan ze wel om. Maar mensen hebben een eigen wil […] mensen zijn best bereid te veranderen, maar ze willen niet door anderen veranderd worden.” (Léon de Caluwé geciteerd door Wil Michels, blz. 219)

Hoe pak je verandercommunicatie dan praktisch aan? Hieronder werpen we voor u een drietal lijnen uit.

1 – We hadden het hier al eerder over het standaardwerk Communicatiestrategie van Wil Michels (2013-10-16). Dat biedt een uitstekende inleiding tot het métier van verandercommunicatie. Michels schetst de vijf stappen in een veranderstrategie en bespreekt de rollen van zowel de communicatieadviseur(s) als die van het management en die van de medewerkers, met aparte aandacht voor het leiderschap bij veranderingen. Hij onderscheidt ook drie soorten veranderingen: een strategie-, een structuur- of een cultuurverandering (p. 223). De belangrijkste punten van §12 Veranderstrategie (blz. 215-229):

Lees verder

Getagged ,

Congressen op komst

1 – EuroPCom 2014, met als ondertitel imag(in)ing Europe, besteedt deze keer vooral aandacht aan “het verhaal van Europa” na alle crises die werden doorstaan of die nog woeden. Daarnaast is er de typische mix van sessies voor Eurocraten en nuttigs voor communicatieprofessionals uit alle regio’s van Europa, zoals bv.

Lees verder

Getagged , , ,

De Communicatieprofessional anno 2014

“De European Communication Monitor 2014 toont dat de ondervraagde communicatieprofessionals (waarvan de meeste op een leidinggevende positie)

  • het belang van online en social media structureel overschatten en
  • dat van traditionele media structureel onderschatten.
  • En dat ze om te netwerken nog steeds het liefste e-mail gebruiken.

Omgaan met het digitale tijdperk zien ze niet meer als belangrijkste uitdaging. Loopt het vak nu hopeloos achter of is dit gewoon een reality-check? […] Een duidelijke uitkomst van het onderzoek is dat omgaan met het digitale tijdperk niet meer als de belangrijkste uitdaging wordt gezien. Blijkbaar is het nieuwe eraf en is de hype over.

Wat zijn dan wel de belangrijkste uitdagingen voor de komende periode? Bovenaan de lijst staat het verbinden van communicatie met de organisatiestrategie. In onderstaande illustratie zie je dat dit zeker in Nederland met stip op nummer 1 staat. Nog steeds is de sector bezig een plaats aan tafel te krijgen waar de besluiten worden genomen. Een andere uitdaging die de afgelopen jaren duidelijk in belang is toegenomen, is het opbouwen en behouden van vertrouwen in de organisatie.”

Lees verder

Getagged ,
<span>%d</span> bloggers liken dit: