SEO: blijft uw site vanaf 2015-04-21 even goed zichtbaar in de Google zoekresultaten?

Google mobielvriendelijk - detail ontleend aan Developers.google.com

Services not sites luidt het adagium. De tijd dat communicatoren de tekst uit de regelgeving vertaalden naar een begrijpelijke brochure, en vervolgens naar de onlineversie ervan, is voorbij. Anno 2015 onthouden mensen geen url’s meer en navigeren ze nog nauwelijks binnen sites. Ze stellen hun vraag aan Google en hopen dat de voor hen meest relevante oplossingen meteen zichtbaar worden. Zoekmachines zetten daar ook zwaar op in, en wie een site heeft moet dus steeds meer bezig zijn met zoekmachine-optimalisatie (SEO). Niet enkel voor de home pagine of de site als geheel, maar ook voor de succesartikels.

Wie vanaf 2015-04-21 een zoekopdracht invoert in Google, krijgt eerst en vooral de mobielvriendelijke sites te zien. Die beweging was al langer ingezet, maar vanaf morgen gaan de zoekalgoritmes nog strakker te werk. Google werkt ook met een indexering voor apps, dat is een apart aandachtspunt voor wie een app heeft of aan het bouwen is.

Dixit John Puts namens Google: “Een pagina komt in aanmerking voor het label ‘mobielvriendelijk’ als het voldoet aan de volgende criteria (die worden gedetecteerd door Googlebot):

Lees verder

Getagged

Handvaten bij het communiceren over de voordelen van natuurontwikkeling

Detail uit de kaft van "Communiceren over de baten van natuurontwikkeling" (2014) - illustratie van Nicole Degreef

Signalement: Lieven De Smet schreef voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) de brochure “Communiceren over de voordelen van natuurontwikkeling – handvaten voor de initiatiefnemer” (pdf van 2,1 MB, ook inkijkbaar via Issuu, ISSN 1782-9054, ref.  D/2014/3241/031 + NB 05/15). En die is mutatis mutandis ook interessant in andere initiatieven.

“Het rapport is een eerste bundeling van ideeën en inzichten over het communiceren over de voordelen van natuurontwikkeling. Die ideeën en inzichten zijn geen eindpunt, maar kunnen gaandeweg nog verder afgetoetst, uitgebreid en verdiept worden door de mensen uit de natuurontwikkelingssector” schrijft De Smet. “Het is gebaseerd is op informatie en inzichten die ik gehaald heb uit een reeks interviews en literatuur en aangevuld hebt met eigen ideeën. Frisse ideeën over inhoud, proces en vorm zijn altijd welkom!” (U kunt die bv. inseinen door te reageren onderaan dit artikel. Klik op de titel van het artikel om het commentaarveld te zien.) We remixen hier even de samenvatting op blz. 5-6:

Lees verder

Getagged

Het Heerlijk Helder label en de strijd tegen krommunicatie

Heerlijk Helder stempel (VRT 2015)

Met de campagne Heerlijk Helder moedigt VRT-radiomaker Jan Hautekiet in het naar hem genoemde programma op Radio 1 iedereen aan om werk te maken van duidelijke communicatie. Het Heerlijk Helder-panel begeleidt hem daarbij. (Daarin ook mensen van de Taaltelefoon.)

Lees verder

Getagged ,

Aan de slag met crisiscommunicatie en reputatiemanagement: extra uitleg en aanbevolen boeken & webpagina’s (2/2)

Dit artikel is een uitbreiding bij het artikel van gisteren. Met deze post geven we u graag een aantal inzichten en ijkpunten mee die u kunnen helpen een klare kijk te ontwikkelen op crisiscommunicatie en reputatiemanagement, en de nodige voorbereidingen te treffen.

We gaven u daar al een hele reeks tipsbullet na bullet. Hieronder gaan we er voor enkele in meer detail op in. Onderaan vindt u ook een lijst met referentiepunten en aanbevolen literatuur. Door mijn kennis te delen, hoop ik ook mijn ervaring door te geven.

Lees verder

Getagged , , , ,

Aan de slag met crisiscommunicatie en reputatiemanagement: ijkpunten (1/2)

Verband tussen crisiscommunicatie, reputatiemanagement, bedrijfscontinuïteitsmanagement & crisismanagement

Crisiscommunicatie was een tijdlang de kern van mijn werk. Met deze post geef ik graag een aantal inzichten en ijkpunten mee die u kunnen helpen een klare kijk te ontwikkelen op crisiscommunicatie en reputatiemanagement, en de nodige voorbereidingen te treffen. In een tweede post geef ik morgen extra uitleg en leestips. Door mijn kennis te delen, hoop ik ook mijn ervaring door te geven.

Lees verder

Getagged , ,

Ideeënlab, inspiratieboek en inspiratiedag over participatie

Omslag van "Participatie, de wol bij al het geblaat - frisse praktijkverhalen en prikkelende gedachten": reader bij de Inspiratiedag Participatie in het Vlaams Parlement in Brussel op 2014-12-09. Uitgave van Levuur, Kortom en de afdeling Communicatie van het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR). Wettelijk depot: D/2014/3241/341. Bestands-URL van de reader: https://toecomst.files.wordpress.com/2014/12/participatiedewolbijalhetgeblaatreaderinspiratiedag20141209.pdf (11 MB). Bestands-URL van de afbeelding: https://toecomst.files.wordpress.com/2015/01/inspiratieboekparticipatie_omslag.jpg (541 kB).

Op 9 december 2014 gingen meer dan tweehonderd deelnemers aan de inspiratiedag annex ontwerpavond “Participatie: de wol bij al het geblaat” in dialoog met een keure pioniers en spraakmakers die de voorbije jaren goede participatiepraktijken op de kaart zetten.

Het bijhorende Inspiratieboek (van maar liefst 100 pagina’s, ref. D/2014/3241/341) “Participatie, de wol bij al het geblaat – frisse praktijkverhalen en prikkelende gedachten” met een beschrijving van de cases en ook de bijhorende links én de beschikbare presentaties, vindt u hieronder, en ook hier of via Vlaanderen.be/publicaties.

Er was ook een online Ideeënlab, bedoeld om te laten aanvoelen welke mogelijkheden online participatie biedt, hoe betere acties op te zetten rond participatie, hoe obstakels te omzeilen. Daarover kon men ook na de inspiratiedag, of als niet-deelnemer, ideeën posten op het online ideeënlab: https://indiville.pulsarinnovation.net/ ! Men kon er ook de ideeën van de andere deelnemers aanvullen en verrijken.

De deelnemers hebben ook heel wat getweet met hashtag #particiwol … via deze link vind je een mooi overzicht van alle tweets. Klik op “Lees verder –>” voor downloadbare pdf’s en extra links (ook helemaal onderaan)!

Lees verder

Getagged , , , , , , , , ,

Hoe digitaal was Vlaanderen in 2014?

Profielen van de iMinds Digimeter (2014)

“In Vlaanderen hebben 9 op 10 mensen toegang tot het internet en tot een computer in hun huishouden. Een derde beschikt over een spelcomputer en 86% heeft digitale tv thuis. De adoptie van deze technologieën toont slechts een beperkte groei en lijkt daardoor te stagneren. Alleen de adoptie van smartphones en de toegang tot een tablet in het huishouden vertonen een significante groei.” Dat valt te lezen in het recentste iMinds digiMeter rapport. Dat “brengt elk jaar het bezit & gebruik van media(technologie) bij Vlamingen in kaart. In 2014 werden 2028 Vlamingen bevraagd, zowel online als offline. We stellen vast dat er voor de meeste toestellen en technologieën verzadiging optreedt,  met smartphones en tablets als uitzondering op de regel.” Bron: www.iminds.be/nl/inzicht-in-digitale-technologie/digimeter (dankuwel).

“De belangrijkste bevindingen? Nieuwsconsumptie wordt meer en meer mobiel. Voor het eerst zijn er meer Vlamingen met een smartphone dan met een klassieke mobiele telefoon en 70% van de Vlamingen surft tijdens het tv-kijken.” Bron: www.kortom.be/nieuws.aspx?id=6598 (dankuwel). Meer weten? Download dan de samenvatting (27 blz. / pdf van 490 kB). Bij gebrek aan inhoudstafel of register, alvast dit overzicht:

Lees verder

Getagged

Krijgen we meer converserende overheden?

Kaft van het boek "De converserende overheid - De overheid is van iedereen - Het begin van een nieuwe overheidscommunicatie" door Eric Goubin e.a. (Tielt: Lannoo Campus 2014-11-18, ISBN 9789401421249)

Vandaag presenteerde Kortom z’n eerste boek en werd er ook een maturiteitstest aangekondigd waarmee u zult kunnen nagaan hoever uw overheidsorganisatie al staat op het vlak van converseren, ook in vergelijking met andere overheden. Daarover verderop meer.

In het boek staat het concept centraal om de overheid te laten converseren volgens vijf C-woorden, waarvan er vier werden ontleend aan de spraakmakende boeken van Steven Van Belleghem, die ook het voorwoord schreef en wiens naam vandaag meermaals viel. Dat levert de volgende fraaie reeks op:

Lees verder

Getagged ,

Over de vernieuwing van het communicatievak in het netwerken-tijdperk

Vijf communicatiespecialisaties volgens Renata Verloop (2014)

De Nieuwe Communicatieprofessional (DNCP) is een Belangrijke Blog van twee gedreven Nederlandse dames die ons vak willen vernieuwen: Renata Verloop en Marije van den Berg; we citeerden ze al eerder op deze blog. Op 2014-11-06 bouwden ze in Dordrecht een feestje onder vakgenoten, en brachten ze er zelf twee pertinente presentaties. Er werden ook twee boeken onder de aandacht gebracht van de aanwezigen. Als u op deze woorden klikt, vindt u hun verslag en dat van Irene Jansema;  hieronder volgt ons verslag.

Lees verder

Getagged , , , ,

Over de niet-commerciële pers in Vlaanderen

Detail uit de kaft van het Memori onderzoek naar niet-commerciele pers in Vlaanderen (Eric Goubin 2014)

“Weinig bekend, maar groot qua omvang en bereik”: dat zijn de kernbevindingen van het Memori-onderzoek naar de niet-commerciële periodieke pers in Vlaanderen (hieronder vindt u het management summary, een pdf van 388 kB). Het brengt voor Vlaanderen een heel ander en meer divers tijdschriftenlandschap in beeld dan gebruikelijk, met bladen als Klasse, de Bond, Natuur.blad, Boer&Tuinder, Kerk&Leven, Visie, S-magazine, … Het onderzoek brengt een overzicht van de oplages van deze bladen, en schetst de eigenheid van en de uitdagingen voor dit soort pers. Memori realiseerde dit verkennend onderzoek in opdracht van de persfederatie Medianetwerk Plus (ex-VUKPP), dat het opnam in z’n jaarboek.

De grootste publieksdekking vinden de onderzoekers bij de tijdschriften van mutualiteiten en vakbonden alsook bij de onderwijsbladen van de Vlaamse overheid. Ze worden gevolgd door Kerk&Leven en door de bladen van grote ledenverenigingen als De Gezinsbond en OKRA. In de lijst van niet-commerciële tijdschriften in Vlaanderen (blz. 44-45 van het dossier, een pdf van 5,1 MB) zien we de volgende publicaties van overheden:

Lees verder

Getagged ,

Met kennis van gedrag beleid maken (en communicatie)

“In veel beleid draait het om het beïnvloeden van de keuzen en het gedrag van burgers. Een belangrijke boodschap van de gedragswetenschappen is dat beleid waarin de mens exclusief wordt benaderd als rationele calculeerder, reële kans loopt te mislukken. Mensen kiezen meestal niet zo goed geïnformeerd en weloverwogen als nogal wat beleidsmakers lijken te veronderstellen. […] In essentie vestigen de gedragswetenschappen de aandacht op de noodzaak van empirisch valide beleidstheorieën over hoe mensen keuzes maken en welke factoren daarop van invloed zijn. De urgentie van goede beleidstheorieën is alleen maar toegenomen.

  1. Ten eerste wordt de overheid steeds vaker geconfronteerd met problemen waarin de optelsom van individuele gedragingen en keuzes een belangrijke rol speelt, van klimaatverandering tot leefstijlgerelateerde ziekten.
  2. Ten tweede legt de overheid steeds meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van burgers. Om te voorkomen dat veel mensen hierdoor in de problemen komen, is het belangrijk dat de overheid in haar beleid uitgaat van reële veronderstellingen over hoe mensen keuzes maken en wat ze op dit gebied aankunnen. In tijden van bezuinigingen is kennis over wat werkt nog belangrijker voor een goede besteding van overheidsmiddelen. […]

In de afgelopen jaren is in de gedragswetenschappen belangrijke nieuwe kennis ontwikkeld over hoe mensen kiezen. De nieuwe kennis kan worden samengevat met een handvol begrippen […]

Lees verder

Getagged ,

Transparantie en participatie centraal in Routeplanner Complexe Projecten

Vier fases Routeplanner Complexe Projecten

Sinds vandaag online: de Routeplanner Complexe Projecten, via www.complexeprojecten.be ! Die bevat tal van nuttige instrumenten voor voorlichters & wie participatie wil organiseren of integreren in z’n communicatie – ook in minder complexe projecten ;-) Meer daarover verderop.

Voorgeschiedenis: het decreet, met zes cruciale principes

De routeplanner werd uitgewerkt in uitvoering van het decreet betreffende Complexe Projecten van 25 april 2014, dat nog in werking moet treden. (Het bijhorende uitvoeringsbesluit ligt momenteel voor bij de Raad van State. De inwerkingtreding van de nieuwe procedure is voorzien in het voorjaar van 2015.) Dat decreet mag u zien als een proceduredecreet, bedoeld om iets te doen aan de lange doorlooptijden en de soms moeilijke besluitvorming in complexe projecten door een meer kwalitatieve procesaanpak, waarin dan gelijk ook betere communicatie en participatie aan bod komen.

Artikel 5 § 1 bepaalt dat “De volgende principes staan centraal in de procesaanpak van de besluitvormingsprocedure:

  1. het participatiebeginsel
  2. open communicatie en transparantie
  3. maatwerk inzake de concrete invulling van het proces
  4. geïntegreerde en oplossingsgerichte samenwerking
  5. gelijktijdige en geïntegreerde aanpak van de onderzoeken en de inspraak
  6. procesregie die door de actoren wordt gedragen.

Lees verder

Getagged

Influencer marketing: een snelle introductie

Gedrag beïnvloeden met of zonder nudgy porren of 7E zetjes? Terwijl de cocktails worden geschud voor meer over dat onderwerp, publiceerde Carole Lamarque (ex-Telenet, ex-Sanoma, ex-Belgacom, ex-BPost) een boeiende intro op influencer marketing – een nichediscipline boordevol potentieel.

Gaat dit over ambassadeurschap en testimonials? “Een influencer actieplan zorgt ervoor dat een kleine groep mensen (5 à 10) uw boodschap delen met hun bredere community (duizenden mensen). Een ambassador is per definitie al positief over uw merk, een influencer zeker niet altijd. Hij kan wel interesse opwekken rond het thema. Influencer marketing is en zal een belangrijk onderwerp blijven zolang de invloed van de mondige consumenten de kracht van merken wijzigt” [of de agenda rond non profit topics bepaalt] – luidt het op http://newsmonkey.be/article/19925.

“Om u op weg te helpen kunt u starten met de volgende drie stappen :

Lees verder

Getagged , ,

Over de rol en de vaardigheden van de communicatieprofessional

Illustratie uit het Communicatiepanel onderzoek naar de competenties voor de communicatieprofessional (Logeion 2014)

De behoefte aan communicatieprofessionals neemt de komende vijf jaar naar verwachting toe, maar de rol binnen de organisatie gaat veranderen. In plaats van uitvoerend bezig te zijn met communicatie, gaat de communicatieprofessional steeds meer content binnen en buiten de organisatie monitoren en verbinden. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De toekomst van het communicatievak’ dat is uitgevoerd door het CommunicatiePanel in opdracht van Logeion en Direct Research.” Zo vatte Corine Havinga in een nieuwsbericht op de site van de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals Logeion de resultaten samen van het CommunicatiePanel. We citeren haar verder:

Lees verder

Getagged ,
%d bloggers liken dit: