Tagarchief: burger

Over de rollen tussen ‘de’ overheid en burgers, bedrijven & instellingen

Rollen volgens Renata Verloop in Frankwatching 2014-06-30

Begin 2014 schreef Rein van Gisteren een reeks prikkelende blogposts (pdf van 572 kB) over de wisselende rollen en tegenrollen tussen “de overheid” en “de burger”. Die golden daarbij als pars pro toto voor tal van overheden enerzijds en voor alle mogelijke burgers, bedrijven of andere organisaties anderzijds. Lees verder

Getagged

Burgerschap in Vlaanderen

Enacting citizenship EU sirtaki - United colors 4 - Multicolored plasticine human dancing figures arranged in a row

Ann Carton en Dries Verlet van de Studiedienst van de Vlaamse Regering publiceerden zopas “Burgerschap in Vlaanderen vergeleken: 2004-2012” (pdf van 473 kB). We citeren uit blz. 13: “Samengevat: (hoe) is de rol van de burger en de overheid in de periode 2004 tot 2012 geëvolueerd? Het belang dat men hecht aan actief burgerschap is in 2012, in vergelijking met 2004, duidelijk gedaald. Een gelijkaardige evolutie stellen we vast wat wereldburgerschap betreft. In het belang dat gehecht wordt aan verschillende plichten als burger, zoals het naleven van regelgeving en het gaan stemmen, zien we daarentegen een constante doorheen de tijd. Ook het belang dat de respondenten hechten aan diverse taken van de overheid is sinds 2004 constant gebleven. […]

Lees verder

Getagged ,

Aanvulling over Nudge

Detail uit de omslag van de Engelstalige editie van Nudge van Sunstein & Thaler bij Yale UP.

Een aanvulling wat betreft Nudge“… Ik pleitte hier, voor alle duidelijkheid, niet voor massale en ongenuanceerde nudging maar wel om als overheid goed na te denken over je doel & middelen eens je hebt vastgesteld dat de information overload een feit is, ja Babelse proporties aannemen kan, waar die objectieve overheidsinformatie van ons niet meer door geraakt als die louter cognitief georiënteerd is. En waar niet-volgehouden prikkels, hoe creatief ook, inderdaad niet meer volstaan om mensen grondig te informeren laat staan sensibliseren of om hun automatisch gedrag (check Daniel Kahneman) te doorbreken. Alsof de aandacht overal voor het grijpen ligt.

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Onvolledig overzicht van mogelijke trends en uitdagingen

Citaat van Herbert Simon uit "Designing organizations for an information-rich world" (1971), p.40-41.

Citaat van Herbert Simon uit “Designing organizations for an information-rich world” (1971), p.40-41.

Hieronder, bij wijze van eerste prikkeling, een onvolledig – onvermijdelijk – overzicht van trends, uitdagingen en probleemstellingen die we al in beeld zagen komen. De verbanden die soms worden gelegd, kunnen een volgende keer ook anders worden gelegd. Maar het gaat hem niet om de perfecte indeling of het elegantste venndiagram, maar wel om het op temperatuur krijgen van visievorming. Daarom ook komen we er in volgende blogposts  op terug, en rekenen we op reacties onderaan de artikels.

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers liken dit: