Tagarchief: jeugd

Wie is de huidige generatie jongeren?

How to focus in the age of distraction - mindmap from Jane Genovese's Learning Fundamentals - source: http://learningfundamentals.com.au/presentations/focus/

How to focus in the age of distraction – mindmap from Jane Genovese’s Learning Fundamentals – source: http://learningfundamentals.com.au/presentations/focus/

Wie is de huidige generatie jongeren? Onno Hansen schreef er een fascinerend artikel over voor Frankwatching (2016-05-10). Ze “vertoont opvallend gedrag in de klas. Ze kunnen zich slechts kort op iets focussen en abstract denken is een uitdaging. Verder overheersen extreme meningen van leerlingen tijdens discussies in de klas, die emotioneel worden verwoord en verdedigd. De uitkomsten van ons onderzoek wijzen er niet op dat jongeren radicaliseren of steeds dommer worden. De opvallende gedragingen zijn het gevolg van een onderliggende oorzaak: jongeren zijn gefragmenteerd.

Lees verder

Getagged

Kinderen in uw personeelsblad of campagne?

Minderjaringen in de media - beeld van het Kinderrechtencommissariaat

Laat u minderjaringen aan bod komen in uw personeelsblad of in het magazine dat u cosponsort? En probeert u stigmatisering te vermijden? Check dan de brochure met praktische suggesties (6,4 MB) van het Kinderrechtencommissariaat, en hun modelformulier om de toestemming te regelen (412 kB), en ook twee publicaties van de KBS (waarover verderop meer). De tips van de brochure zijn:

Lees verder

Getagged , , ,

20 trends in communicatie

Kaft van het boek "Het nieuwe communicatieklimaat - 20 trends in communicatie" (Brussel: Politeia 2015-11-24, ISBN 9782509025920) van Eric Goubin

“Geen nieuw seizoen maar een hele klimaatverandering dient zich aan.” Zo kun je misschien nog het best samenvatten wat Eric Goubin kwam vertellen tijdens het “Vitamine K” Kortomcongres en in z’n nieuwe boek “Het nieuwe communicatieklimaat – 20 trends in communicatie” (Brussel: Politeia 2015-11-24, ISBN 9782509025920). U kunt er hier een voorproefje uit nemen (pdf van 1 MB).

De twintig trends die Eric Goubin beschrijft:

Lees verder

Getagged , ,

Communiceren met jongeren: nieuw boek mét site

Omslag van het boek "Communiceren Met Jongeren" (Brussel: Politeia i.s.m. Mediaraven 2015-11, ISBN 9782509025784)

Deze maand verschenen: het boek “Communiceren Met Jongeren” (Brussel: Politeia i.s.m. Mediaraven 2015-11, ISBN 9782509025784) én de fraaie, bijhorende website http://communicerenmetjongeren.be/ waar je meteen tal van voorbeelden te zien krijgt op de startpagina.

Lees verder

Getagged ,

Apestaartjaren 5 en allerhande jeugdonderzoek

Recent verschenen: het onderzoeksrapport Apestaartjaren 5 (2014-05-20), de JOP-monitor 3, de JOP-schoolmonitor 2013 en nog enkele rapporten …

Lees verder

Getagged , ,

Over olifantenpaadjes sprinten naar catalogi met user stories?

Pleidooi voor structureler werken met user stories en mystery shopping – een persoonlijke column

“Het feestje is niet langer bij het product maar bij de consument, en als merk moet je tegenwoordig proberen deel te hebben aan hùn feestje.” Welke Belgische reclamemaker was het ook weer die dat zei? Zijn intro was iets als “‘Vroeger ging reclame over consumenten het gevoel geven dat een merk een feest was waar ze bij wilden zijn, maar vandaag lukt dat enkel nog voor merken als Martini.” [‘k Ben de exacte quote & bron vergeten, excuseer.]

Feestende burgers? Gelijk hebben ze. “En dan maandagmorgen eerste werk dat dossier regelen, bij de provider of die andere grote organisatie. Als dat maar snel geregeld geraakt.” Of ze nu veel energie hebben of moe zijn van de kater of ’n burnout: bitter weinig burgers vinden het fijn om dingen te moeten uitvissen of aanvragen of regelen. Laat staan dat ze zelfs de meest opgeleukte sites ook boeiend vinden. Zeg ’s eerlijk: wie wil zich graag o zo grondig documenteren en dan gezellig procedures doorlopen? “Plug ’n play is de norm, regel het mij aub automatisch, weten jullie niet alles al? Er zijn leukere dingen of belangrijkere.” [Denk ook aan hoe de verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen boven alles automatische rechtentoekenning vragen – meer zekerheid en comfort, minder vermoeiend gepieker.]

Mensen hebben geen tijd of geen zin, laat ons daar maar wat vaker van uitgaan. Of ze nu decision fatigue (beslismoeheid), CPA, CVS of RSI hebben of “gewoon” drukbezet CEO zijn van hun eigen leven: geen omweg AUB is de boodschap. Kon het allemaal maar zo simpel als “Abracadabra zei u? Ja geef mij Abracadabra, gratis of goedkoop, en zorg dat de databescherming in orde is en dan zal ik het per kerende bevestigen en vervolgens vol vertrouwen doorgaan met mijn leven.” [Het A-stad project lijkt alvast in die richting te gaan: “Als je op je profiel aangeeft dat je een huis bezit, zal je spontaan door de stad op de hoogte worden gebracht van bepaalde renovatiepremies waar je recht op hebt” zegden Gerrie Smits en Michaël Thys in de Standaard van 2014-01-11 (p. 38). Benieuwd!]

Des mensen : lettergrepen inslikken, afko’s sms’en, olifantenpaadjes nemen …

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nog enkele trends en onderzoekjes

Munt met Flanders Technology logo, ontworpen door Paul Huybrechts (?)

Munt met Flanders Technology logo, 1983

Zoals hier al aangekondigd: als we geen tijd hebben om ze samen te vatten, signaleren we de trends al snel linkdumpgewijs … voor de hardcore geïnteresseerden!

Lees verder

Getagged , , ,

Participatie: ’n vierde definitie

Procesarchitectuur voor het tot stand brengen (in 2012) van het Vlaams Jongerenpact 2020.

Procesarchitectuur voor het tot stand brengen (in 2012) van het Vlaams Jongerenpact 2020.

Participatie en interactieve beleidsplanning zijn hot. ’t Buzzword participatiesamenleving werd zopas uitgeroepen tot het Nederlandse woord van 2013 door de deelnemers aan een congres van het genootschap Onze Taal in Breda. En ook op het Kortomcongres op 2013-11-18 in Brussel ging het er meermaals over.

Stef Steyaert van Levuur (tevens initiatiefnemer en voorzitter van het Netwerk Participatie) bracht er een overzicht hoe de vlag participatie verschillende ladingen dekt, en sloeg ook een brug naar de praktijk. In zijn discours Participatie anno 2013: hoe echt interactief beleid realiseren? besprak hij met name de lessen die hij leerde uit verschillende processen waarin hij betrokken was, o.a. bij het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (viWTA, later IST), het Vlaams Jongerenpact (zie illustratie), Stadspiratie II, De Genks, de G1000 en De Lijn (nadien toegelicht door Astrid Hulshoven). Maar eerst doorliep hij vier verschillende definities van de term:

Lees verder

Getagged , , , ,

Zuiddag 2013: pertinente tips van ’n elftal jongeren

Zuiddag 2013 campagnebeeld ontleend aan http://ymlp.com/zAJgbS

Op 2013-10-17 ging de achtste Zuiddag door op diverse plaatsen in het land. Zo ook in Leuven, waar Ewoud Monbaliu van de in participatieprocessen gespecialiseerde firma Levuur elf jongeren (Bryan, Glenn, Irina, Jeroen, Jewel, Jolien, Maylis, Nele, Nikolaj, Sarah en Seppe) bijeenbracht voor een dialoog over actief burgerschap (n.a.v.e. project van de KBS) en over overheidscommunicatie. Hij hield er zeven zeer pertinente tips over hoe je jongeren kunt betrekken aan over. En niet enkel tip zeven is relevant in ons vak, zo bleek. Wij noteerden onder andere:

Lees verder

Getagged ,

’t Zoekgedrag van kinderen, tieners en jongeren

Detail uit de kaft van van het "Infoscan" onderzoek naar informatiezoekgedrag bij kinderen, tieners en jongeren van Julie Schamp, Johan Jongbloet, Peer van der Kreeft, Tina Van Havere, Didier Reynaert, Riet Steel, Jo Frederix en Annemie Coone (2013)

“Tegenwoordig is informatie in overvloed aanwezig en toegankelijk met een paar muisklikken. We consumeren en produceren dan ook iedere dag met zijn allen bergen informatie. Tegelijkertijd krijgen kinderen en jongeren steeds meer keuzevrijheid. Dé vraag is dan ook hoe kinderen en jongeren met deze informatiestromen omgaan. Zijn kinderen en jongeren voldoende informatiegeletterd? De Hogeschool Gent bracht in opdracht van De Ambrassade het informatienetwerk en de zoekstrategieën van kinderen (8-11), tieners (12-15) en jongeren (16+) in kaart.

Lees verder

Getagged

Over pesten op school en hoe dat gedrag beter te beïnvloeden

Bert Pol schreef zopas voor het C Magazine van de Nederlandse beroepsorganisatie Logeion een kort artikel over pestgedrag onder jongeren, waarin hij een aantal Nederlandse campagnes en initiatieven onder de loep neemt, een succesvol, in Finland ontwikkeld programma bespreekt en een YouTube spotje van Friends uit Zweden onder onze aanbracht brengt omdat het niet de indruk wekt dat de getoonde situatie de normale is, en dus “beduidend meer kans maakt op het activeren van het juiste psychologische mechanisme”. En dan nog kan “een massamediale campagne […] een zinvolle aanvulling zijn op [..]” maar “zeker geen vervanging van een persoonlijke of groepsgerichte interventieaanpak” waarschuwt Pol.

Lees verder

Getagged , ,
<span>%d</span> bloggers liken dit: