Tagarchief: media

Over de niet-commerciële pers in Vlaanderen

Detail uit de kaft van het Memori onderzoek naar niet-commerciele pers in Vlaanderen (Eric Goubin 2014)

“Weinig bekend, maar groot qua omvang en bereik”: dat zijn de kernbevindingen van het Memori-onderzoek naar de niet-commerciële periodieke pers in Vlaanderen (hieronder vindt u het management summary, een pdf van 388 kB). Het brengt voor Vlaanderen een heel ander en meer divers tijdschriftenlandschap in beeld dan gebruikelijk, met bladen als Klasse, de Bond, Natuur.blad, Boer&Tuinder, Kerk&Leven, Visie, S-magazine, … Het onderzoek brengt een overzicht van de oplages van deze bladen, en schetst de eigenheid van en de uitdagingen voor dit soort pers. Memori realiseerde dit verkennend onderzoek in opdracht van de persfederatie Medianetwerk Plus (ex-VUKPP), dat het opnam in z’n jaarboek.

De grootste publieksdekking vinden de onderzoekers bij de tijdschriften van mutualiteiten en vakbonden alsook bij de onderwijsbladen van de Vlaamse overheid. Ze worden gevolgd door Kerk&Leven en door de bladen van grote ledenverenigingen als De Gezinsbond en OKRA. In de lijst van niet-commerciële tijdschriften in Vlaanderen (blz. 44-45 van het dossier, een pdf van 5,1 MB) zien we de volgende publicaties van overheden:

Lees verder

Getagged ,

Onvolledig overzicht van mogelijke trends en uitdagingen

Citaat van Herbert Simon uit "Designing organizations for an information-rich world" (1971), p.40-41.

Citaat van Herbert Simon uit “Designing organizations for an information-rich world” (1971), p.40-41.

Hieronder, bij wijze van eerste prikkeling, een onvolledig – onvermijdelijk – overzicht van trends, uitdagingen en probleemstellingen die we al in beeld zagen komen. De verbanden die soms worden gelegd, kunnen een volgende keer ook anders worden gelegd. Maar het gaat hem niet om de perfecte indeling of het elegantste venndiagram, maar wel om het op temperatuur krijgen van visievorming. Daarom ook komen we er in volgende blogposts  op terug, en rekenen we op reacties onderaan de artikels.

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

De Belgische journalist anno ’13

Zelfportret van de Belgische journalist (VVJ 2013)

Wie is die journalist die over u schrijft of die u aan de tand wilt voelen? Hoe gaat hij te werk? Hoe kijken ze zelf aan tegen hun rol en deontologie en het landschap waarin ze werken? Daarover verscheen een razend interessant dossier in De Journalist (2013-10-24, nr. 172, blz. 9-12), het magazine van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ). Hun nationaal secretaris Pol Deltour was zo vriendelijk ons het dossier als pdf te bezorgen.

Lees verder

Getagged ,

Vlamingen zijn geroutineerde tv-kijkers

Eurovision

“Vlamingen zijn geroutineerde televisiekijkers. Dat blijkt uit de scriptie van master in de communicatiewetenschappen Ferre Vandervreken (Universiteit Antwerpen). De studie peilde naar het kijkgedrag van 1.517 Vlamingen.” Met zijn masterscriptie Waar kijken we naar als we televisie kijken? Kijkgedrag en kijkidentificatie in het Vlaamse televisielandschap (pdf via de Vlaamse Scriptiebank, promotor is prof. dr. Koen Panis van het departement Communicatiewetenschappen van de UA) dingt Vandervreken mee naar de Vlaamse Scriptieprijs. We citeren verder uit het artikel op hun site:

Lees verder

Getagged ,

Het vertrouwen in advertising

Detail uit de studie "Global trust in advertising and brand messages" (the Nielsen Company 2013-09-17)

In welke vorm van advertising vertrouwen consumenten (het meest), en hoe is dat vertrouwen geëvolueerd sinds 2007? Het gereputeerde Amerikaanse mediaconglomeraat The Nielsen Company publiceerde zopas de studie Global trust in advertising and brand messages (2013-09-17). U vindt hier een samenvatting; dit zijn de opvallendste punten:

Lees verder

Getagged , ,

Buzzword: second screen

Beeld uit SKO Second Screen 2012 van de Nederlandse Stichting KijkOnderzoek

Met het buzzword “second screen wordt verwezen naar het tweede scherm – doorgaans van een smartphone, tablet of laptop – waarmee een tv-kijker voor zichzelf extra beleving kan creëren of zelfs interactief kan worden met het programma of de zender waar hij naar kijkt. Uit het Multiscreen onderzoek van de VMMa blijkt dat:

Lees verder

Getagged ,
%d bloggers liken dit: