Tagarchief: interne communicatie

Trends in interne communicatie en in de lobbysector

Drie uitdagingen voor de internecommunicatieprofessional volgens het Trendonderzoek van Involve en het Vakblad Communicatie (2015-09)

Drie uitdagingen voor de internecommunicatieprofessional volgens het Trendonderzoek van Involve en het Vakblad Communicatie (2015-09)

Het Vakblad Communicatie en het Nederlandse communicatiebureau Involve hielden in 2015, voor de derde keer, het trendonderzoek Interne Communicatie. In totaal deden 248 communicatieprofessionals uit Nederland en België mee aan het onderzoek. Opvallende vaststellingen:

Lees verder

Getagged , , ,

Delen, duiden, doen als model voor communicatief leiderschap bij veranderingen

Erik Reijnders' betekeningsgevingstegel "Delen Duiden Doen" (2015)

Verandercommunicatie is hot, temidden van de vele reorganisaties en besparingen bij de overheden. En een goede interne communicatie is daarbij cruciaal. Maar vrijwel overal is die voor verbetering vatbaar en nijpt het besef dat we meer op mensenmaat moeten communiceren of coherenter delen wat we doen.

Tijdens het congres “De helden van Kortom” in Gent op 2015-05-21 sprak Erik Reijnders gedurende twee sessies over verandercommunicatie, en meer specifiek over communicatief leiderschap bij veranderingen en communicatie als brug tussen plannenmakerij en organisatierealiteit. U kunt zijn presentaties van die dag hier terugvinden (pdfs van 10,6 en 3,9 MB). Reijnders is een kei in zijn vak en heeft een uitgesproken, sterke visie op interne communicatie.

Bovenstaande betekenistegel vat de kern samen van Reijnders’ voormiddaglezing in Gent. De drie vragen zijn zowel essentieel voor het verhaal van de CEO (bijpratend vanop de zeepkist of in een live stream) als voor het lijnmanagement (doorpratend tijdens teamoverleg). De drie D-werkwoorden wijzen op wat de communicatieverantwoordelijke kan doen.

Lees verder

Getagged , , , , , ,

Een snelle introductie tot de Open Space werkvorm

Open Space is fantastisch, iedereen moet daar ’s van geproefd hebben! Dàt was toch mijn gevoel nadat ik met de werkvorm kennismaakte toen een fijne club mensen het over open policy making had tijdens de Unconference na EuroPCom 2014. Open Space kwam me meteen over als de meest efficiënte en misschien ook de leukste vergadervorm tout court. En gingen “wij van de communicatie” geen “koningen en koninginnen worden van nieuwe werkvormen” zoals Marije van den Berg ons zo overtuigend aanbeval?

Hoe kun je snel en efficiënt een aantal onderwerpen besproken krijgen met “de energie die in de kamer aanwezig is”, bv. na afloop van een congres? The mighty Anthony Zacharzewski deed het ons als volgt voor:

Lees verder

Getagged , , , , ,

Tips voor verandercommunicatie

Continuous Change Cycle

“De gedachte is vaak: gooi er nog maar wat communicatie tegenaan, dan gaan ze wel om. Maar mensen hebben een eigen wil […] mensen zijn best bereid te veranderen, maar ze willen niet door anderen veranderd worden.” (Léon de Caluwé geciteerd door Wil Michels, blz. 219)

Hoe pak je verandercommunicatie dan praktisch aan? Hieronder werpen we voor u een drietal lijnen uit.

1 – We hadden het hier al eerder over het standaardwerk Communicatiestrategie van Wil Michels (2013-10-16). Dat biedt een uitstekende inleiding tot het métier van verandercommunicatie. Michels schetst de vijf stappen in een veranderstrategie en bespreekt de rollen van zowel de communicatieadviseur(s) als die van het management en die van de medewerkers, met aparte aandacht voor het leiderschap bij veranderingen. Hij onderscheidt ook drie soorten veranderingen: een strategie-, een structuur- of een cultuurverandering (p. 223). De belangrijkste punten van §12 Veranderstrategie (blz. 215-229):

Lees verder

Getagged ,

Onvolledig overzicht van mogelijke trends en uitdagingen

Citaat van Herbert Simon uit "Designing organizations for an information-rich world" (1971), p.40-41.

Citaat van Herbert Simon uit “Designing organizations for an information-rich world” (1971), p.40-41.

Hieronder, bij wijze van eerste prikkeling, een onvolledig – onvermijdelijk – overzicht van trends, uitdagingen en probleemstellingen die we al in beeld zagen komen. De verbanden die soms worden gelegd, kunnen een volgende keer ook anders worden gelegd. Maar het gaat hem niet om de perfecte indeling of het elegantste venndiagram, maar wel om het op temperatuur krijgen van visievorming. Daarom ook komen we er in volgende blogposts  op terug, en rekenen we op reacties onderaan de artikels.

Lees verder

Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Interne communicatie en innovatieve werkcultuur

Bent u ook de vloed aan e-mails aan het terugdringen met ’n tool als Yammer? Hebt u de documenten-als-bijlage allang vervangen door een virtuele werkomgeving als Sharepoint? Overweegt u ’n live feed toe te voegen aan uw extranet, voor kennisdeling in informele of formele collegagroepen? Modern! Don Tapscott, […] professor in managementinnovatie aan de Universiteit van Toronto, is expert op het gebied van virtuele samenwerkingen en zegt: ‘Er is iets nieuws. Vroeger ontving je 50 e-mails over een project en nu log je in en kijk je rond. Alle documenten die relevant zijn, zijn beschikbaar. Je creëert groepen voor discussie. Je kunt er brainstormen, wedijveren, en samen schrijven aan een wiki. En je kunt je resultaten delen met diegene die dat moeten weten.'” [Klik hier voor de transcriptie van het een interview met Rik Kirkland van McKinsey; de originele video staat niet langer online en daarom hebben we hierboven een andere video gezet … die helaas iets minder kwalitatief is.]

Lees verder

Getagged , , ,

Fedra, Vacature en De Nieuwe Antwerpenaar niet langer gedrukt

Fedra

Het personeelsmagazine Fedra zal vanaf 2014 niet meer in print verschijnen. Dat kondigde de redactie van het informatiemagazine voor federale ambtenaren vanochtend 2013-03-26 aan op de eigen website. Om beter te weten wat hun publiek verwacht van het digitale bedrijfsblad, maar ook van de portaal Fedweb en van de site voor de houders van de Fed+ voordelenkaart, organiseren ze van april tot juni 2013 een grote enquête bij de leden van de FGOV familie.

Lees verder

Getagged
%d bloggers liken dit: